Hướng dẫn viết plugin cho bo-blog phần 3 (page plugin)

Tiếp tục bài viết hướng dẫn viết plugin bo-blog. Hôm nay mình xin hướng dẫn tiếp cách viết plugin page của boblog.

Demo trước : http://demo.vietboblog.net/truyencuoi.php

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Nhắc lại chút, bo-blog có 4 loại plugin walk, get, run, page.

Bước đầu vẫn là tạo thư mục plugin rồi. Lần này mình sẽ thực hiện viết plugin clone trang truyencuoi.vn. Đưa bài viết về page 1 cách tự động không cần post get gì cả.
Thư mục bo-blog/plugin/vietbb_truyencuoi

Đầu tiên là file setup.php

Vì plugin này dạng page nên các thành phần nó chỉ có mỗi page thôi. Đơn giản như vậy vì nó auto theo tên các bạn gọi sau này, Khai báo như trên là đã tạm ổn.


Tiếp theo để clone trang truyencuoi.vn mình đưa ra 4 function của mình đã viết ở đây


1- Lấy nội dung web trả về html
2 - lấy danh sách bài viết của 1 trang
3 lấy tiêu đề và nội dung của bài viết
4 - Phân trang4 hàm này yêu cầu các bạn phải nắm đc php cơ bản để có thể hiểu.

Cách thức hoạt động của plugin này rất đơn giản.

Đầu tiên khi các bạn tạo 1 plugin dạng page. Bo-blog sẽ đưa nó vào cơ sở dữ liệu, khi các bạn truy cập dạng http://demo.vietboblog.net/index.php?act=vietbb_truyencuoi phần nội dung trang web sẽ được tự động lấy ở phần   bo-blog/plugin/vietbb_truyencuoi/page.php

Biến trả về của trang page.php $plugin_return=   tức là bạn đưa nội dung nào đó vào biến $plugin_return= thì khi truy cập nó sẽ ra chính cái nội dung bạn vừa đưa vào. Bây giờ minh bắt đầu code cho site của mình,

Tạo file page.php trong thư mục plugin nhá. Mình viết có chú thích các bạn cố gắng đọc hiểu.

Noi dung file page.php
Cuối cùng để nhìn cho đẹp các bạn cần làm như sau. Tạo 1 file
Truyencuoi.php ngoài index

bo-blog/truyencuoi.php

Với nội dung như sau.Lý do rất đơn giản

Ở nhưng function trên khi tạo link dẫn mình để truyencuoi.php?url, truyencuoi.php?page
Nếu khống, để xem bạn phải truy cập dạng như này http://demo.vietboblog.net/?url=/truyen-cuoi/giup-do&act=vietbb_truyencuoi

Mình tạo hẳn 1 file và khai báo luôn cái $act biến này thay cho act phía trên, biến này là biến toàn cục do bo-blog tạo ra.
Như vậy chúng ta sẽ đơn giản hơn việc viết url, sau này có ai muốn rewrite nữa thì càng tốt.

Đã xong hy vọng các bạn quan tâm theo dõi và phát triển boblog.
Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2013 Powered By bo-blog,Develop By vietboblog.net. Author :

Process time
Scroll to top