Hướng dẫn viết plugin cho bo-blog phần 1

Chào mọi người, hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn sơ qua về plugin của bo-blog.
Hy vọng sau những bài hướng dẫn này, các bạn có thể tự viết cho mình 1 plugin hay, đóng góp cho cộng đồng việt boblog để cộng đồng ngày càng được phát triển hơn.

Bắt đầu với 1 plugin chúng ta cần tạo một thư mục mang tên plugin mà bạn muốn viết.

Bắt đầu từ giờ khi mình sử dụng bo-blog/plugin có nghĩa là mình đang trỏ đến thư mục plugin nằm ngang hàng với file index.php gốc của mã nguồn bo-blog, sau này các bạn tìm hiểu sau đỡ thắc mắc.

Để viết plugin các bạn cần tạo thư mục với tên plugin của mình, ở ví dụ này mình sẽ tạo 1 plugin với tên là demo. Như vậy chúng ta sẽ có thư mục sau. bo-blog/plugin/demo

Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Trong thư mục này chúng ta cần có các file sau, các bạn cứ tạo sẵn ra và chưa cần có nội dung.

Setup.php
Install.php
Uninstall.php
Admin.php
*tên phần cần tác động*.php

Các file install.php, uninstall.php, admin.php thực sự chưa cần thiết nên mình xin giới thiệu qua như sau.

install.php dùng để khi cài plugin thì bạn có thể chạy nó để tạo cơ sở dữ liệu, tạo file cache, nói chung nó dùng để chạy code php 1 lần duy nhất lúc cài đặt plugin.

Uninstall.php dùng để khi gỡ plugin nó sẽ chạy 1 lần duy nhất lúc bạn gỡ plugin.

Admin.php là trình quản lý plugin của bạn

Quan trọng nhất là những file còn lại, chi tiết mình sẽ nói từng file 1

File : setup.php file này sẽ chứa thông tin để bạn có thể setup plugin của mình khi các bạn add plugin trong trình quản lý add-in của bo-blog.

File mẫu có dạng sau
Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Các thành phần đăng ký với bo-blog khi bạn cài đặt được hiểu như sau. Ở bo-blog họ cung cấp 1 số vị trí, 1 số thành phần để bạn có thể gắn plugin của mình vào. Ví dụ như cuối mỗi bài viết, đầu mỗi bài viết. Phần header của trang web, nội dung bài viết, side bar hoặc một vài vị trí khác. Mỗi khi cần tác động đến phần nào các bạn có thể khai báo phần đó.

Khi đăng ký bạn có thể khai báo nhiêu thành phần, các nhau bởi dấu phẩy

Bo-blog plugin chia ra 4 loại như sau.


Get, Walk, Run, Page

Bài hôm nay mình xin giới thiệu đến loại đầu tiên đó là Get

Loại Get bao gồm các thành phần bạn có thể đăng ký như sau

entrycontentend -  Phần cuối nội dung bài viết
Entryend    -  Phần cuối bài viết
Custompagebegin-  Bắt đầu 1 trang
Entrybegin    -  Bắt đầu nội dung bài viết
Custompageend  -  Kết thúc 1 trang
Commentbegin  -  Bắt đầu 1 comment
Afterpagebar  -  Cuối phân trang


Ví dụ cho entrycontentend, khi bạn sử dụng thành phần này bạn cần đăng ký với bo-blog là bạn muốn sử dụng nó, đăng ký ở file setup.php

$info['register']  =  “entrycontentend ”;


Sau khi khai báo như trên, bạn tạo 1 file entrycontentend.php bên trong thư mục plugin của bạn.


Bấm xem ảnh ở cửa sổ mới

Khi bạn khai báo và tạo file như trên, bo-blog sẽ tự động đọc thông tin trong file setup.php và chạy plugin của bạn. Ở loại GET khi chạy bo-blog sẽ tự động tìm file có tên như bạn đã khai báo, sau đó sẽ lấy nội dung của biến $php_return có trong file php mà bạn đã khai báo rồi nối vào sau nội dung hoặc trước nội dung mà bạn đã đăng ký.

Nói hơi khó hiểu, nhưng nhìn vào ví dụ,
Mình đã khai báo sử dụng thành phần entrycontentend tức là sau khi cài plugin xong nếu trong file entrycontentend.php biến $plugin_return có chứa nội dung gì thì nó sẽ được nối thêm vào sau nội dung của bài viết.

Tương tự với các thành phần còn lại mà mình đã giới thiệu, các bạn thực hành sẽ rõ hơn.

Mình đã cài và demo tại demo.vietboblog.net như vậy các bạn có thể hiểu sơ qua về cách thức hoạt động của plugin với loại GET. Còn những loại khác, mình sẽ hướng dẫn các bạn ở bài tiếp theo. Đây là bài đầu tiên của mình, văn phong còn kém, nếu có góp ý vui lòng comment ở dưới bài viết, mình sẽ giúp đỡ các bạn.

Cuối cùng là download file mẫu nhé
Tệp tin tải về


Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2013 Powered By bo-blog,Develop By vietboblog.net. Author :

Process time
Scroll to top