Các thành phần - các biến trong giao diện boblog

Chắc một số bạn khi làm template hoặc chỉnh sửa cho bo-blog không hiểu 1 số thành phần như mấy cái biến đặt trong dấu {} kiểu như

{blogname}


Nay mình sẽ tổng hợp và giải thích cho các bạn.

Trong template của bo-blog có rất nhiều thành phần cái mà bạn thường thấy kiểu như


$elements['displayheader']=<<<eot
<div id="wrapper">
  <div id="innerWrapper">
    <div id="header">
      <div id="innerHeader">
        <div id="blogLogo">
        </div>
        <div class="blog-header">
          <h1 class="blog-title"><a href="index.php">{blogname}</a></h1>
          <div class="blog-desc">{blogdesc}</div>
        </div>
        <div id="menu">
          <ul>
          {section_head_components}
          </ul>
        </div>
      </div>
    </div>
eot;



thì đây chính là 1 thành phần, nó thực ra là 1 biến lưu trữ dưới dạng array, mỗi phần tử của mảng này là 1 phần của giao diện boblog. Sau này sẽ có 1 bộ phận ghép chúng lại với nhau. Nếu để ý các bạn sẽ thấy những phần như sau, mình chỉ dịch theo ý hiểu thôi nhá.



TRÊN ĐÂY LÀ CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH, BAO BỌC CÁC THÀNH PHẦN CON

$elements['header'] Phần header trang web, bao gồm các thẻ trong <head> có một vài phần khác như mở thẻ html, body. Tùy vào người dev

$elements['displayheader'] Phần này thường dùng để đặt menu, banner. Những thành phần ở phần đầu trang web ít bị thay đổi

$elements['mainpage'] Phần thân của trang web, thường chỉ là phần để bao bọc những thành phần con ở dưới, mình giới thiệu sau. Nó sẽ bao bọc các bài viết, liên kết, khung đăng nhập vv.

$elements['otherpage'] 1 cái trang nào đó không thuộc những loại trên, ví dụ như trang plugin, trang bạn tự tạo

$elements['displayside'] Cột bên, trái hoặc phải hoặc cả 2 thường được đặt vào đây

$elements['displayfooter'] Phần footer của trang web, copy right hoặc blah blah

$elements['footer'] Đây là phần đóng các thẻ body, html

TỪ ĐÂY XUỐNG LÀ CÁC THÀNH PHẦN CON, NẰM TRONG mainpage, hoặc displayside

$elements['msgbox'] Hiển thị các hướng dẫn (cái này thường chưa thấy được dùng bao giờ. Họ disable luôn cái tip trick đi ko hiểu vì sao)

$elements['sideblock'] Từng khối nhỏ ở cột bên, cái này bạn tưởng tượng nó chính là cái bao bọc phần Phân Loại, Bài viết mới nhất, vvvv  nó là cái khung của từng bộ phận con.

$elements['excerpt'] Các thành phần của 1 bài viết hiển thị ngoài trang chủ

$elements['excerptontop'] Các thành phần của 1 bài viết hiển thị ngoài trang chủ được pin lên đầu

$elements['viewentry'] Các thành phần của 1 bài viết hiển thị khi xem 1 bài viết

$elements['listbody'] Cách hiện thi bài dạng trích dẫn

$elements['list'] Bao bọc lấy cái ở trên

$elements['comment'] Khung comment

$elements['trackback'] Khung trackback, ko thấy dùng hoặc ít dùng.

$elements['form_reply'] Bên trong khung comment có mấy cái input textarea nó chính là cái này

$elements['endviewentry'] Phần của của mỗi bài viết

$elements['entryadditional'] Phần mở rộng của mỗi bài viết

$elements['login'] Trang đăng nhập

$elements['contentpage'] Nội dung của 1 page

$elements['taglist'] Danh sách tags

$elements['register'] Trang đăng ký

$elements['normaltable'] cái này chưa biết
$elements['normaltablewithtitle'] cái này chưa biết
$elements['form_eachline'] cái này chưa biết

$elements['eachlink'] cái này chưa biết
$elements['linkdiv'] cái này chưa biết
$elements['tips'] cái này chưa biết


Còn tiếp
Viết nhận xét

Tên gọi

Địa chỉ web

Email

Mở HTML Mở UBB Mở hình vui Ẩn giấu Hãy nhớ [Đăng nhập] [Đăng ký]

 

© 2013 Powered By bo-blog,Develop By vietboblog.net. Author :

Process time
Scroll to top